آموزش تحریر دفاتر قانونی

تمام شرکت های تجاری بایستی قبل از پایان هر سال نسبت به ثبت و پلمپ دفاتر کاریِ خود (دفتر کل و دفتر روزنامه) اقدام کنند.

– اداره ثبت شرکت ها تمامی دفاتر قانونی آن ها را طبق تعداد جلد هر دفتر و تعداد صفحات آن، شماره و تاریخ پلمپ دفتر، برچسبی بارکددار بر ابتدا و انتهای دفتر درج می کند.

– شرکت های تجاری و اقتصادی موظف اند که تمام موارد و رویداد های مالیاتی خود را طبق تاریخ روزی که انجام شده ثبت و تنظیم کنند، در صورت تاخیر در این امر تمامیِ دفاتر رد می شوند.

– همچنین شرکت های تجاری و‌ اقتصادی می توانند با ارسال و ارائه نرم افزار حسابداری خود به سازمان امور مالیاتی کشور گردش عملیات مالی خود را در اختیار سازمان قرار دهند.

– اگر اشتباهی در ثبت دفاتر قانونی (دفتر کل و روزنامه) رخ‌ دهد بایستی حتما آن را با خودکار قرمز رنگ تصحیح و اصلاح کرد.

تحریر دفاتر قانونی چیست؟

دفاتر قانونی درواقع دفاتری است که مودیان بایستی تمام رویدادهای مالی روزانه خود را در آن ثبت و تنظیم کنند تا تمام مستندات مالیات در این دفاتر ثبت و نگهداری شود، دفاتر قانونی قبل از پایان هر سال پلمپ شده و تمام رویداد های مالی و اطلاعات ثبت و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

تحریر دفاتر قانونی برای چه حوزه های حائز اهمیت و اجباری است:

تمام اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، صاحبان شغل و شرکت ها بایستی این دفاتر دریافت و رویداد های مالی و معامله های اقتصادی خود در دفتر کل و دفتر روزنامه ثبت و تنظیم کنند.

تحریر دفاتر بایستی توسط چه کسی انجام شود:

تحریر دفاتر قانونی طبق اصول و قانون جزئی از وظایف حسابداری هر شرکت است و مسئولیت تحریر دفاتر قانونی (دفتر کل و دفتر روزنامه) بر عهده حسابدار می باشد.

زمان تحریر در دفاتر به چه گونه است:

تمام معاملات و رویداد های مالی بایستی به ترتیب تاریخ دقیق وقوع در دفاتر ثبت و تنظیم گردد و هر 30 روز این روال بایستی تکرار شود و معاملات جدید در دفاتر وارد شود و وقفه در ورود اطلاعات به دفاتر نباید بیش از 15 روز از هر ماه باشد، درواقع شرکت ها 15 روز پس از هر ماه فرصت دارند که دفاتر خود را تکمیل و به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

تغییر روش نگهداری دفاتر کل و روزنامه از شیوه دستی به الکترونیکی:

طبق قانون و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، تغییر روش نگهداری دفاتر از دستی به اکترونیکی و مکانیزه و غیره در دوره مالی و طی سال مالیاتی به هیچ وجع مجاز نمی باشد اما در صورت اجرای این امر از دستی به الکترونیکی بایستی شش قبل از شروع سال جدید نسبت به درخواست این شیوه اقدام کرد (در این صورت کاملا مجاز است و سازمان امور مالیاتی کشور این شیوه را تایید می کند).

در بالا از مهم ترین بخش های آموزش تحریر دفاتر قانونی را در اختیار شما گذاشتیم، همچنین اعلام می کنیم که مجموعه ایران تکس در تمام زمینه های حسابداری در خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و همچنین در زمینه تحریر دفاتر قانونی می توانید جهت تکمیل دفاتر و ورود اطلاعت و معاملات خود به دفتر درخواست خود را جهت این امر برای ما بفرستید تا در اولین فرصت نسبت به انجام امور دفاتر قانونی شرکت شما اقدام نماییم.