آموزش حقوق و دستمزد

یکی از مهم ترین وظایف حسابدار حقوق و دستمزد بررسی دقیق و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان است که بایستی مبلغ خالص قابل پرداخت پرسنل را تعیین کند.

همچنین موارد مربوطه به زمان و مدت کاری و میزان نرخ حقوق و دستمزد و دیگر موارد شامل این بحث به واحد حسابداری ارسال و در سیستم و نرم افزار حقوق و دستمزد ثبت می گردد و پس از آن طبق قرارداد و آیین نامه و مصوبه های وزارت کار، حقوق و دستمزد پرسنل با اعمال مزایا و کسورات قانونی محاسبه و تنظیم می گردد.

با این حال اگر تمام بررسی ها و محاسبه ی دقیق حقوق و دستمزد پرسنل انجام شود و طبق تاریخ تعیین شده در قرارداد دستمزد فرد پرداخت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد و چه مراحل قانونی را بایستی پشت سر بگذارد؟

آموزش دستمزد و حقوق با مجموعه حسابداری ایران تکس می تواند به شما کمک کند تا در تمام مراحل حسابداری و حسابرسی و بررسی امور مالیاتی شرکت ها، موسسات، کارخانه جات و غیره … مشکلات مختلف را طبق قانون و مقررات حسابداری روز دنیا برطرف نمائید.

مفاهیمی که پس از گذراندن دوره آموزش حقوق و دستمزد فرا می گیرید:

  • بررسی و ثبت و تنظیم اطلاعات قراداد پرسنل جهت محاسبه حقوق ماهیانه
  • استخراج فرمول های حسابداری و محاسباتی مربوط به حقوق و مزایا
  • ثبت و تنطیم گزارش دستمزد پرسن جهت ارائه به مدیریت و سازمان های ذیربط
  • صادر کردن اسناد حقوق و دستمزد پرسنل برای سیستم حسابداری
  • تهیه گزارشات و محاسبه عیدی و پاداش کارکنان و نحوه صدور اسناد آن
  • محاسبه اسناد مربوط به سنوات کاری، و تهیه گزارشات آن
  • محاسبه اسناد مربوط به بازخرید و مرخصی و تهیه گزارشات آن
  • آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی و نحوه محاسبه دقیق دفترچه بیمه
  • نحوه محاسبه اضافه حقوق، معافیت ها و مبالغ قابل پرداخت این امور