اظهار نامه مالیاتی

درواقع به طور مختصر به کارنامه ی مالی یکساله ی شرکت ها یا افراد درامدزا که صورت حساب مالی آن ها به اداره مالیات ارائه می شود را اظهار نامه مالیاتی می گویند.

در کشور ما تعیین مالیات به دو روش خود اظهاری و علی الراس محاسبه می شود که البته ناگفته نماند طبق آخرین مفاد قانونی تعیین مالیات در تاریخ 31/04/94 طبق ماده 97 آیین نامه امور مالیاتی و درواقع در راستای عدالت مالیاتی، مالیات به صورت علی الراس از قانون حذف گردید.

ارائه ی صورت حساب مالی به روش خود اظهاری:

در این روش نیازی به کارشناسی توسط اداره مالیات نیست و اشخاص حقوقی و حقیقی بنابر بر مدارک و گفته ی خود اعلام می کنند که در یکسال اخیر چه مقدار درامد کسب کرده اند و چقدر باید مالیات بپردازند. بر این اساس صورت حسابی از تمامی هزینه ها اعم از حق و حقوق پرسنل، خرید و فروش، استهلاک و دیگر مبالغ در نظر گرفته می شود و طبق این آمار با کسر معافیت های مالیاتی صورت حساب سالیانه شرکت فوق محاسبه می گردد. همچنین کارشناسان امور مالیاتی پس از بررسی صورت حساب اعلام شده و صحت و سقم آن، تکمیل تمامی مدارک مورد نیاز و عدم تخلفات مالی صورت حساب مالی فوق را پذیرفته و مالیات آن طبق سند و مدرک دریافتی تعیین و محاسبه می کنند.

اظهارنامه علی الراس (این نوع مالیات در راستای عدالت مالیاتی حذف گردیده)

این نوع مالیات در سال 94 در راستای عدالت مالیاتی از قانون حذف گردیده اما توضیح مختصری راجع به آن را به عرض شما می رسانیم.
طبق فرایندی که در روش خوداظهاری گفته شد اگر مدارک مالی مودی پس از کارشناسی مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، مالیات به شکل علی الراس قرار می گیرد و تمامی موارد توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی بررسی می شود و پس از پردازش مالیات برای شرکت فوق محاسبه می گردد.

درخواست یک تماس رایگان

 

اشخاص حقیقی و حقوقی که باید نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند به شرح ذیل است:

طبق ماده 1 قانون امور مالیاتی کشور افراد زیر مشمول قانون مالیات های مستقیم می باشند و باید نسبه به ارایه پرداخت مالیات اقدام کنند.

1-طبق قانون باب دوم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک اموال یا املاک در ایران

2-تمامی اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می کند

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمام درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید

5- هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدی که در ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا تعلیمات و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بهای حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌گردد از ایران تحصیل می‌کند.

طبق ماده 2 سازمان امور مالیاتی کشور اشخاص زیر مشمول به پرداخت مالیات ذکر شده نیستند:

1-وزارتخانه و موسسات دولتی

2- دستگاه هایی که بودجه آن ها توسط دولت تامین می شود

3- شهرداری ها

تبصره ها

تبصره 1- شرکت های که تمام یا قسمتی از دارایی آن ها متعلق و متصل به اشخاص و موسسه های ذکر شده در ماده دوم باشد، سهم درامد آن شامل حکم نخواهد بود و موظف به پرداخت مالیات می باشند.

تبصره 2- درامدهایی که از فعالیت های اقتصادی چون تجاری، صنعتی، معدنی و باقی فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که در هر صورت به بیرون از شرکت تحصیل می شود شامل حکم نخواهد بود و طبق ماده 105 قانون امور مالیاتی موظف به پرداخت مالیات می باشد.

تبصره 3- تمامی معافیت های این ماده تنها از طرف مقام معظم رهبری می باشد.

 

در پایان ضمن سپاسگذاری از همراهی شما عزیزان اعلام می داریم، مجموعه ایران تکس  با در اختیار داشتن کادری مجرب آماده ارائه انواع خدمات در حوزه مالیات به شما عزیزان می باشد.