تشکیل پرونده مالیاتی

بنابر قانون اعمال شده در تجارت، همه اشخاص حقوقی پس از تاسیس و ثبت شرکت خود بایستی در سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند. طبق قانون ، شرکت های تازه تاسیس نهایت تا 2 ماه موظف هستند که در سازمان امور مالیاتی پرونده دارایی خود را تشکیل داده و همچنین نسبت به پرداخت حق التمبر اقدام کند.

شرکت هایی که پرونده مالیاتی تشکیل نداده باشند مجاز به اخذ کد اقتصادی نیستند و نداشتن کد اقتصادی به معنای عدم فعالیت شرکت می باشد و البته شرکت هایی که دارای پروانه مالیاتی نیستند در پایان هر سال نمی توانند اظهار نامه مالیاتی خرید و فروش سالیانه خود  را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند بنابر این اشخاص حقوقی که در طول زمان معین شده نسبت به تشکیل پروانه مالیاتی اقدام نکنند طبق قانون و مقررات مالیاتی مرتکب جرم شده و اجازه فعالیت اقتصادی را ندارد.

درواقع تشکیل پرونده مالیاتی یعنی اینکه اشخاص حقوقی و شرکت ها به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که چنین شرکتی تاسیس شده و طبق مقررات باید مالیات سالیانه خود را بپردازد در غیر این صورت مرتکب جرم شده و بایستی دو برابر مبلغ سالیانه ای که به دست آورده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

بنابر این برای تعیین و ثبت تاسیس شرکت خود بایستی به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی شهر خود بروید و پرونده مالیاتی خود را تشکیل دهید.

درخواست تماس رایگان

 

تشکیل پرونده مالیاتی چقدر طول می کشد؟

به غیر از حوزه غرب تهران به دلیل بازدید از محل شرکت، در باقی موارد تشکیل پرونده مالیاتی یک هفته طول خواهد کشید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی

اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت )
اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی
فیش واریزی نیم در هزار سرمایه ابتدایی شرکت نزد بانک ملی
فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
در صورت نبودن مدیر عامل شرکت بایستی فرد متقاضی دارای وکالت نامه کتبی باشد.

نکته:

اجاره نامه بایستی در دفاتر قانونی ثبت شده و دارای کد رهگیری و هولوگرام باشد.
اگر محل کار شرکت در محل زندگی  و مسکونی باشد بایستی اجاره نامه به اسم شرکت ثبت شده باشد.
کارت و مشخصات دفترخانه یا املاکی که در آن اجاره نامه تنظیم شده است بایستی به اجاره نامه پیوست شده باشد.

تشکیل پرونده مالیاتی از موارد مهم بعد از به ثبت رساندن کسب کارتان است. به طور یقین با توجه به شروع یک تجارت و حجم کاری زیاد تشکیل پرونده مالیاتی می تواند برای شما امری دشوار و نا آشنایی با قوانین موجود این فرآیند را برای شما مبهم و زمان بر کند. با توجه به تجربه ما در در این حوزه پیشنهاد می شود این اقدام را بر عهده شرکت های حسابداری و مالیاتی بسپارید.

 

از خدمات دیگر مجموعه ایران تکس تشکیل پرونده مالیاتی کسب کار های نو پا است که به بهترین شکل ممکن توسط افراد با تجربه و آشنا با قوانین و امور مالیاتی صورت می گیرد.